Frontløbere for den arkitektoniske kulturarv

NORDMAK dimittenderne fejret på Godsbanen

Ti dimittender har netop afsluttet Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Det blev fejret den 8. februar 2018 på Godsbanen med overrækkelse af eksamensbeviser og festtaler.

¨Nordmak4

Festforelæsning ved arkitekt Dorte Mandrup.

”Tillykke med jeres mastergrad, tillykke med jeres flotte afhandlinger – og tillykke med den investering som I har gjort i jeres egen fremtid.  Nordmak er jo en deltidsuddannelse, som foregår ved siden af jeres arbejde – og det er derfor i høj grad en investering af tid, energi og fokus,” lød det fra prorektor Kristine Leth Juul, Arkitektskolen Aarhus, da hun indledningsvis talte til dimittenderne, der kommer fra både Danmark, Norge og Sverige.

Hun fortsatte:

”Den interesse eller fornemmelse for kulturarven som I havde, da I startede på uddannelsen, har I omsat til en viden og en kunnen, som bygger bro mellem teori og praksis.  I er nu frontløbere i forhold til at forstå, forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv – uanset om det gælder bygninger, byer, kulturmiljøer eller i landskabet. Samtidig er I blevet en del af et stærkt nordisk ekspertnetværk.”

Efter Kristine Leth Juul s tale var der overrækkelse af eksamensbeviser og festforelæsning ved arkitekt Dorte Mandrup – under overskriften ”Context and Beyond”.

NORDMAK er en to et halvt årig uddannelse på deltid, som bygger ovenpå kandidatgraden og henvender sig til udførende arkitekter og andre faggrupper, som i det daglige virke beskæftiger sig med kulturarv. Uddannelsen er et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto-universitet i Helsinki.

Det var fjerde gang, et hold dimittender afsluttede uddannelsen. Et nyt hold begynder til september. Sidste frist for ansøgning om optagelse er den 30. april. Læs nærmere om uddannelsen her.

Nordmak1

Fra venstre mod højre studieleder, professor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus, og dimittenderne Grethe Pontoppidan, Grethe Pontoppidan Arkitekturet APS,; Simon Rosenvold Hvidt, Arkitema Architects; Åse Tveitnes, seniorarkitekt, kulturminneansvarlig ved Bergen Universitet; Hege Rogstad Vetås, Beate Ellingsen AS; Gergely Jászay, NORDIC – Office of Architecture; Pernille Christensen, KPF og Brøgger Arkitekter; Per Bertelsen, Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S; Christina Sewerin, Sokoloff Sewerin ARK; Birgitte Hammershøy, Cand. Theol. , og Michael Smeds, Rosersbergs Byggnads AB.

Nordmak2

Prorektor Kristine Leth Juul på talerstolen.

Nordmak3

En fyldt foyer på Godsbanen overværede dimissionen.