Om skolen

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi tilbyder en akademisk uddannelse der centreres om tre tilgange til arkitektur: en kunstnerisk, en videnskabelig og en praksisbaseret.

Skolen er forankret i en Skandinavisk arkitekturtradition, og vores arbejde er baseret på visionen Engaging Through Architecture. Vi stræber efter at uddanne alsidige arkitekter, som kan bidrage til at udvikle fremtidens fysiske rammer.

Vi leverer undervisning på bachelor-, kandidat– og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbyder vi en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter, designere og lignende.

Skolens undervisning faciliteres gennem de studerendes projekter. Alle projekter modtager individuel vejledning, og vi betoner vigtigheden af en tæt dialog mellem undervisere og studerende. Vi lærer vores studerende at beherske formgivning, rum og komposition, og de opnår en grundig materialeforståelse.

Vores studerende har gavn af førsteklasses værkstedsfaciliteter, der omfatter en bred vifte af digitale  værktøjer, robotter og maskiner.

Arkitektskolen har ca. 700 studerende og beskæftiger ca. 130 medarbejdere.

Students01_744x468Forsvar03_533x800Konstruktion3_725x442

Organisationsdiagram

Her finder du skolens organisationsdiagram.

Forskning

Skolens forskning handler om at bruge arkitektur til at udvikle vores fysiske miljø. Skolens forskere udforsker nye teknologier og fokuserer på bæredygtighed, transformation og bosætning.

Målet er, at forskningen kommer både samfundet og det enkelte menneske til gode. Forskerne arbejder projektorienteret og bruger den innovationsdrevne forskningsmetode research by design.

Internationalt samarbejde

Vi er internationalt orienteret og har gode forbindelser med de bedste arkitektmiljøer i verden. Her samarbejder vi blandt andet gennem udvekslingsprogrammer, praktikprogrammer og gæsteprofessoraftaler og -forelæsninger.

 

RIBA validering

Arkitektskolen Aarhus er den første arkitektskole i Skandinavien, der har modtaget The Royal Institute of British Architects godkendelse. Efter en evalueringsproces på næsten 3 år har RIBA komitéen gennemført deres sidste besøg på skolen med den bekendtgørelse, at vores Masteruddannelse vil blive ubetinget valideret.

 

Video: Engaging Through Architecture

I filmen bliver vores vision ‘Engaging Through Architecture’ forklaret gennem interviews med bl.a. Nat Chard, Michael Jemtrude, C.J. Lim, Laura Allen, Chris Thurlbourne og Torben Nielsen.