Studieordninger og bestemmelser

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen

Fællesbestemmelser

Dispensation

Som studerende kan du i visse tilfælde søge dispensation fra bekendtgørelsernes og studieordningernes bestemmelser.

For at opnå dispensation skal der oftest foreligge “usædvanlige forhold”. Med “usædvanlige forhold” menes typisk en pludseligt opstået situation, såsom egen sygdom, en kompliceret graviditet, alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller force majeure.

Studienævnet kan dispensere fra regler i skolens egne studieordninger. Ønsker du at søge dispensation, skal du så præcist som muligt angive, hvilken regel, du ønsker dispensation fra og hvorfor.

Hvis du ønsker din ansøgning behandlet af studienævnet, skal din ansøgning sendes til studienaevnet@aarch.dk.

Hvis du vil søge om dispensation fra regler i Adgangs-, Uddannelses- eller Eksamensbekendtgørelsen, skal du sende en ansøgning til Uddannelsesadministrationen.