Ansøgningsproces og tidsfrister 2018

Datoer  Deadlines
15. marts kl. 12.00 Ansøgning via KOT som findes på optagelse.dk.
15. marts kl. 12.00 Deadline for dispensationsansøgninger.
23. marts Arkitektskolen Aarhus sender et link med en formular til ansøgerne. Via formularen skal følgende uploades:

  • Motiveret ansøgning
  • Løsningsforslag til hjemmeopgave
11. april Deadline for at uploade motiveret ansøgning og løsningsforslag til hjemmeopgave.
Ultimo april Svar på dispensationsansøgninger. Målet for færdigbehandling af ansøgningerne er ultimo april, men da sagsbehandling af dispensationer kan være juridisk komplicerede, tager vi forbehold herfor.
4. maj kl. 12.00 Ca. 250 ansøgere inviteres til deltagelse i optagelsesprøven.
16. – 17. juni Optagelsesprøve fra 9-17 begge dage.
Under prøven gennemføres samtaler på baggrund af ansøgers fremsendte materiale (15 min.).
26. juni kl. 12.00 Ansøgerne modtager svar på optagelsesforløbet
5. juli kl. 12.00 Upload af eksamensbeviser på optagelse.dk.
Undtaget fra denne frist er nogle få internationale eksaminer, fx IB.
28. juli kl. 12.00 Besked om optagelse eller standby-plads eller svar fra KOT. Telefonen (+45 8936 0000) er åben den 28. juli kl. 10.00-14.00.
5. august kl. 12.00 Frist for bekræftelse af tilbudt studieplads eller standby-plads.
31. august Sidste standby-plads tilbydes.
1. september Studiestart.