Byplanlægger

Professionalisering af ledige arkitekter som ønsker job i lokalplanafdelinger/kommuner.

Deltag i efteruddannelseskurset Byplanlægger for ledige akademikere.

Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter og ledige fra beslægtede uddannelser, så de får forbedret deres mulighed for at få arbejde som planlæggere i danske kommuner eller rådgivende firmaer med fysisk planlægning som forretningsområde.

Gennem deltagelse i kurset opnår du konkret viden om metoder, der vil gøre dig i stand til at foretage målrettet og kvalificeret jobsøgning til stillinger som byplanlægger.

Efteruddannelse - Byplanlægger (766x511)

Kursets opbygning

Kurset fokuserer på fem grundlæggende elementer i byplanlægning.

 • Professionen
 • Rammerne
 • Demokratiet
 • Planlægningsprocessen
 • Lokalplanen

Undervisere

 • Tom Nielsen – arkitekt og professor i by- og landskabsplanlægning
 • Henrik Stjernholm – arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune
 • Sille Askefrø Bjørn – arkitekt og uddannet med byplanlægning som speciale
 • Jens Christian Pasgaard – arkitekt og lektor i urban design
 • Martin Odgaard – arkitekt og adjunkt i by- og landskabsplanlægning

Hertil kommer en række oplægsholdere fra staten, kommunerne samt rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheder, der vil bidrage med specialviden.

Praktisk information

 • Varighed: 10 ugers fuldtidskursus med virksomhedspraktik
 • Sted: Arkitektskolen Aarhus
 • Målgruppe og adgangskrav: Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidat/bachelorniveau
 • Pris: 19.000 kr.
 • Deadline for tilmelding: 15. december 2017
 • Kursusstart: 1. februar 2018

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Kontakt

For mere information kontakt dit lokale jobcenter eller studiekoordinator Monica Mikkelsen.