Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK)

Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv – NORDMAK – er en akademisk overbygningsuddannelse inden for arkitektonisk kulturarv. NORDMAK bygger bro mellem teori og praksis, og de studerende får kompetencer inden for fagområdets teoridannelse, undersøgelse og dokumentation, værdibaseret arbejdsmetode samt  procesledelse. Uddannelsen er en nordisk master fordi de fire semestre finder sted i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland.

NORDMAK1(800x531)NORDMAK4(398x600)NORDMAK6(800x531)

Hvad er NORDMAK

 • NORDMAK er en investering i fremtiden – for kulturarven, for arbejdspladsen og for dig som studerende. Du bliver frontløber i arbejdet med at forstå, forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv i bygninger, byer, kulturmiljøer og landskaber.
 • NORDMAK videreuddanner både fagligt og metodisk, så du kan udvikle, forvalte og formidle den arkitektoniske kulturarv på et højt niveau.
 • NORDMAK bidrager til din personlige udvikling. Med et teoretisk udgangspunkt bliver du i stand til at argumentere for din sag, du lærer at formidle fagområdet til et bredt felt af interessenter, og du bliver rustet til at give din specialviden gennemslagskraft.
 • NORDMAK henvender sig til færdiguddannede kandidater, der arbejder professionelt med arkitektonisk kulturarv – arkitekter, ingeniører, konstruktører, planlæggere, byggesagsbehandlere, arkæologer, historikere og museumsinspektører fra såvel private som offentlige virksomheder, organisationer og forvaltninger.
 • NORDMAK har base i Danmark, på Arkitektskolen Aarhus, men uddannelsen er tværnordisk og foregår i et tæt samarbejde med  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto Universitetet i Helsinki og har undervisere og studerende fra hele Norden.
 • NORDMAK skaber fundamentet for et nordisk ekspertnetværk på tværs af de medvirkende lande.

Uddannelsen blev oprettet i 2007 og er godkendt af Kulturministeriet.

Det siger tidligere og nuværende deltagere

Den nuværende gruppe af NORDMAK-studerende består af syv arkitekter, en interiørarkitekt og kunsthistoriker, en entreprenør og en teolog.  Læs herunder hvad nuværende og tidligere NORDMAK-deltagere har fået ud af uddannelsen.

Studiet

NORDMAK gennemføres som et studium på deltid fordelt over 2,5 år, svarende til et årsværk og 60 ECTS point. Forløbet er planlagt med henblik på at skabe synergi mellem dig og din arbejdsplads. Den obligatoriske undervisning med tilstedeværelse er begrænset til en uge pr. semester, og foregår på skift i de nordiske lande. Herudover afleveres tre gruppeopgaver og en individuel opgave pr. semester.

NORDMAK gør det muligt for dig at bruge opgaver og cases fra dit daglige arbejde som udgangspunkt for opgaver i studiet. Det giver mulighed for en fordybelse, der sjældent er tid til på arbejdspladsen.

Undervisningen og opgaveskrivning foregår på dansk, svensk og norsk. Nogle forelæsninger vil dog foregå på engelsk. I løbet af opgaveskrivningen foretages vejledning via Skype.

Mogens A. Morgen, arkitekt og professor i Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus, er faglig leder og ansvarlig for NORDMAK. Han er tidligere kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen og bredt funderet i det bygningskulturelle fagområde. Mogens har selv været studerende på NORDMAK fra 2007-2009.

Krav

NORDMAK optager 12-16 studerende på baggrund af et ansøgningsskema. Ansøgere skal som udgangspunkt have:

 • en kandidatgrad
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Pris og ansøgning

Der betales en studieafgift på 28.000 DKK pr. semester, svarende til 140.000 DKK for den samlede NORDMAK uddannelse. Udgifter til rejser, ophold, litteratur og delvis til forplejning er ikke inkluderet i prisen.

Næste NORDMAK-forløb begynder september 2018. Ansøgningsfrist er den 30. maj 2018. Din ansøgning vil blive fagligt bedømt, og den 14. juni 2018 kan du forvente svar på, om du er optaget.

Vi bruger følgende kriterier, når vi prioriterer ansøgningerne til NORDMAK:

 • Argumenteret interesse for fagområdet
 • Tidligere erfaringers relevans for studiet
 • Redegørelse for motivering

 

Yderligere information

Læs mere om NORDMAK:

Hvis du vil vide mere, er du være velkommen til at kontakte Monica Mikkelsen.