Vi søger eksterne lektorer

Ansøgningsfrist 3. juni 2017

Arkitektskolen Aarhus opslår et antal eksterne lektorater med særlig tilknytning til skolens tre undervisningsprogrammer.

På Arkitektskolen Aarhus ønsker vi at inddrage fagets allerbedste praktiserende arkitekter. Skolen har et stadigt stigende fokus på, hvordan vi fastholder og udvikler evnen til at realisere kunstnerisk robuste idéer i et komplekst miljø. Vi ønsker derfor at sammensætte en eksklusiv gruppe af arkitekter med stor praktisk erfaring, som kan bidrage i den daglige undervisning og dialog på skolen.

Gennem direkte involvering i uddannelsen skal de eksterne lektorer være med til at videreudvikle arkitektuddannelsen og forankre skolens samarbejde med praksis.

De eksterne lektorer skal bidrage aktivt til en praksisrettet vejledning af de studerende, der løbende gennem studiet skal udvikle en opmærksomhed på, hvor i praksis man på sigt kan søge beskæftigelse. Vi tror på, at man som ekstern lektor og praktiserende arkitekt kan vejlede særligt kvalificeret med øje for, hvordan den enkelte studerendes kompetencer kan udvikles bedst muligt i forhold til fremtidig beskæftigelse.

Stillingen

Det eksterne lektorat har en varighed op til tre år – med semestervis fastlæggelse af det konkrete timetal. Ansættelsen som ekstern lektor forudsætter at du har betydelig praksiserfaringer, gerne som daglig leder, partner eller indehaver af en tegnestue. At du er interesseret i – og har mulighed for at levere cirka 100 timers undervisning pr. semester, og at du ønsker at gøre en forskel for fremtidige kandidater.

De opslåede eksterne lektorater vil have tilknytning til uddannelsens tre programmer, der har overskrifterne Transformation, Habitation og Sustainability. Vi ønsker ansøgere, der kan se sig selv bidrage med at bringe fokus på de praksisrettede perspektiver inden for ét af de tre områder.

Stillingens undervisningsandel indbefatter:

  • Undervisning på uddannelsens programbaserede årgange – 3.-10. semester – i samarbejde med programledere og videnskabelige medarbejdere.
    Dette kan ske i form af tegnebordsvejledning, workshops, forelæsninger, kurser, kritikker – formen aftales individuelt med skolen.
  • Varetagelse af praksisrettet vejledning af studerende, enkeltvis eller i grupper.
  • Udvikling og forankring af praksisperspektivet i den tredelte uddannelsesmodel bestående af kunst, videnskab og praksis.

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2017.

Krav til ansøgere og ansøgning

Arkitektskolen søger eksterne lektorer med relevant og dokumenteret sideløbende praksis på højt niveau.

Du ansøger ved at udfylde formularen via nedenstående link. I formularen skal du uploade én side med motivering og faglig beskrivelse samt én side med CV i uddrag, men samlet i ét dokument på i alt to sider.

Der skal søges specifikt til et af de tre undervisningsprogrammer, hvilket skal fremgå af ansøgningen.

Alle uploadede dokumenter skal være mærket ”2311-9-17”.

Navn og adresse skal fremgå af første side af ansøgningen.

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format så den er arkitektskolen i hænde senest den 3. juni 2017 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til programleder for bacheloruddannelsen Rasmus Grønbæk Hansen: rh@aarch.dk