Vi søger en snedker

... til skolens træværksted. Ansøgningsfrist 15. juni

Arkitektskolen Aarhus søger en snedker til skolens træværksted.

Værkstederne på Arkitektskolen Aarhus er en hjørnesten i den uddannelse vi ønsker at levere. Arbejdet med udvikling og afprøvning af fysisk form, materialer og håndværk er en integreret del af skolens projektbaserede tilgang inden for samtlige dele af uddannelsen, fra grunduddannelse til ph.d. Arkitektskolens værksteder har stor bredde, fra traditionelle håndværksbaserede faciliteter inden for bearbejdning af træ og metal, til avancerede digitale fabrikationsredskaber i form af CNC-fræsere, robotter, 3D-printere osv.

Den opslåede stilling er rettet mod skolens træværksted, men skal i samspil med de øvrige værkstedsfaciliteter sikre, at arkitektskolen fortsat kan integrere håndværket som en naturlig del i en akademisk uddannelse, baseret på kunst, videnskab og praksis.

Stillingen

Der er tale om en fast stilling på fuld tid – alternativt halv tid, hvis dette måtte ønskes – og med særligt fokus på den daglige drift af skolens træværksted med de studerende i centrum.

Stillingen indbefatter:

  • Overordnede værkstedsintroduktioner til nye studerende
  • Instruktion og vejledning af studerende i forbindelse med deres arbejde med egne projekter på værkstedet
  • Drift og vedligehold af træværkstedets faciliteter
  • Samarbejde med skolens faglige ledelse og øvrige ansatte på skolens værksteder om udvikling og drift af værkstederne som helhed

Der kan være administration knyttet til drift af værkstedet.

Stillingen ønskes besat fra den 15. august 2017.

Aflønning i henhold til den mellem Finansministeriet og ”Håndværkere i Staten” indgåede overenskomst.

Krav til ansøger og ansøgning

Arkitektskolen søger en person med relevant håndværksmæssig baggrund og lyst til at indgå i et uddannelsesmiljø, hvor vejledning af studerende uden en håndværksmæssig baggrund er en stor del af det daglige arbejde.

Det forventes derfor, at du er tålmodig og nysgerrig og brænder for at lære fra dig. Værkstedets karakter og fysiske omfang kræver, at du også kan sætte dig igennem og opretholde den sikkerhed, der er alfa og omega i de studerendes arbejde med maskiner og værktøj.

Erfaring fra lignende ansættelser vægtes højt, ligesom et kendskab til digitale produktionsformer er en fordel, men ikke et krav.

Du ansøger ved at udfylde formularen via nedenstående link. I formularen skal du uploade en ansøgning samt CV med dokumentation for tidligere stillingsrelevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund.

Uploadede dokumenter skal være mærket ”2312/2-17”. Navn og adresse skal fremgå af første side af ansøgningen.

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 15. juni 2017 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til programleder for bacheloruddannelsen Rasmus Grønbæk Hansen, rh@aarch.dk