Hæder til nyuddannede arkitekter

I forbindelse med sommerens dimission, blev der uddelt legater og en pris til fire af de nyuddannede.

Fredag den 28. juni dimitterede 80 arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus. I den forbindelse blev der uddelt legater og en pris til fire af de nyuddannede.

De præmierede dimittender kommer vidt omkring med bud på fremtidens facader, revitalisering af Paladsbiografen i København og et klimatilpasset London år 2100. Deres projekter kan sammen med alle øvrige afgangsprojekter fra Arkitektskolen Aarhus opleves på Aarhus Rådhus til og dem den 23. juli.

Nationalbankens Jubilæumsfonds legat

Josefine Østergaard Kallehave modtog Nationalbankens Jubilæumsfonds legat på 25.000 DKK for sit afgangsprojekt ”Facade – en urban scenografi”. Ud fra en historisk analyse af facadens konstruktive, betydningsmæssige og arkitektoniske udvikling forsøger hun at besvare spørgsmålet: Hvis byen i dag er teatret for menneskelig udfoldelse, hvordan kan facaden så være aktør i dette urbane teater?

OW3C8251-copy-600

I motiveringen hedder det bl.a.:

”Med baggrund i analysen og ledsaget af en kunstnerisk metode forsøger afgangsprojektet at give bud på scenarier for fremtidens facade. Disse scenarier afslører overraskende relationer mellem det private og det offentlige liv, og hvordan de to sfærer synes at blive opløst.

Med afgangsprojektet afsløres en sjælden evne til at studere. Studere på en kølig, nøgtern og disciplineret måde ledsaget af en kunstnerisk, intuitiv, nærmest snu fornemmelse for overraskende gennembrud.”

Læs hele motiveringen (PDF)

Vola-legater

Rebecca Stræde Andersen og Jeppe Niemann Jacobsen blev hver tildelt et Vola-legat på 15.000 DKK for deres fælles afgangsprojekt ”Palads – en transformation af et anderledes sted”. Ved at tilføre et hotel på toppen af den nedrivningstruede Paladsbiograf i København og revitalisere dens tabte funktioner bringer de bygningen ind i nutiden. De lægger på denne måde et nyt historisk lag til det nybarokke kompleks, der er præget af kunstneren Poul Gernes’ kontroversielle farvesætning fra 1980’erne.

OW3C8345-copy-600

I motivationen lyder det:

”På det urbane plan forstærker den adderede hotelfunktion Palads’ rolle som ankerpunkt i det forlystelsesstræde, som gennem det sidste århundrede har været udspændt mellem Tivolis hovedindgang og Paladsbygningen selv på Axeltorv.

Projektet demonstrerer en høj grad af udvist mod samt evnen til at adressere en truet bygning, hvis kulturelle værdier er særegne, svære at indfange og næsten umulige præservere. Et unikt projekt, der bærer potentialet til at påvirke den pågående debat om Palads’ fremtid såvel som den aktuelle bevaringsdiskurs.

I kraft af et særdeles reflekteret analysearbejde omsat i en eksemplarisk skitseringsproces manifesteres en imponerende produktion af høj kvalitet omfattende både tekst, tegning og model, hvilket vidner om stor faglig indlevelse og modenhed.”

Læs hele motiveringen (PDF)

Cebra-prisen

Erik Johan Bean blev tildelt Cebra-prisen for sit projekt ”Capital for the Collective: The Labour Miracle”.

Prisen uddeles til det afgangsprojekt som arkitektfirmaet Cebra finder mest eksperimenterende, innovativt og fordomsfrit.

Erik Johan Bean rykker tiden frem og præsenterer en række arkitektoniske fremskrivninger for London år 2100.

I motiveringen for tildelingen skriver Cebra blandet andet:

”Bean tager ansvar og tilbyder en imponerende vifte af gennemarbejdede og sirligt udførte scenarier, der afspejler et både kærligt, visionært og realistisk syn på de klimaændringer vi allerede står overfor.

CEBRA-prisen overrækkes for hans overraskende og overbevisende arkitektoniske fremtidsscenarier for London – og dermed potentielt en række af verdens voksende metropoler. Hans projekt er uhyre interessant og relevant i en tid, hvor den globale opvarmning og dens følger til stadighed diskuteres og hvor arkitekturen måske endnu ikke har fundet sit præcise toneleje. Beans stemme har en klar tone, der er stærk, skarp og relevant. Vi hilser den velkommen!”

Med hæderen følger Le Corbusiers samlede værker samt CEBRA_files_01+02+03.

Læs hele motiveringen (PDF)

Legater til bachelorer

Den 28. juni blev der også uddelt legater til to bachelorer. Det drejer sig om CUBO PRISEN og et legat fra Akademisk Arkitektforening.

CUBO PRISEN gives til studerende med et “åbenlyst arkitektonisk talent”. Med prisen følger et legat på 10.000 kr. I år gik prisen til Jo Rusten og Åsmund Steen Fjellstad for deres bachelorprojekt ”Museum for Machiya Byhuset”.

I motivationen hedder det blandt andet:

“Det traditionelle japanske byhus fremstår som et enestående og uerstatteligt arkitekturværk, men som følge af intensiv fortætning i byerne, er Machiya-byhusene i Kyoto reduceret med 40 %, og i stedet erstattet af bl.a. infrastruktur og højhuse.

Jo og Åsmund diskuterer gennem deres projekt de åbenlyse problemstillinger der opstår når historiske byområder er under transformation. Skal vi fryse tiden og lade de historiske bygninger stå mere eller mindre uberørte, i et desperat forsøg på at redde kulturarven..? Eller, er opgaven, som Jo og Åsmund giver et meget fint bud på, at søge og finde en form, hvor nyt og gammelt kan indgå i en symbiose, for derigennem at berige hinanden.”

Læs hele motivationen (PDF)

Legatet fra Akademisk Arkitektforening gik til Trine Mellemstrand Jarstø, der med sit projekt, der tager sit udgangspunkt i det antikke Grækenland i Athen, har skabt et kritisk og spændende projekt, som man med det samme bliver meget betaget af.

I motivationen lyder det:

“Projektet tager afsæt i en yderst relevant problemstilling, hvor den studerende forholder sig kritisk til turismen og forbrugssamfundet. Trods projektets høje grad af fiktion, udviser den studerende en stor forståelse for arkitektoniske processer og metode, og evner at udføre teknisk præcision og kompleksitet.”

Læs hele motivationen (PDF)