Bachelorpraktik 2019

Bachelorpraktikken giver studerende en forsmag på et spændende arbejdsliv som arkitekt

Skolen samarbejder med virksomheder, kommuner, boligforeninger, tegnestuer og bygherrer om Bachelorpraktik. Målet er at give arkitektstuderende et indblik i det alsidige arbejdsliv, der venter efter studierne. Og samtidig får praktikstederne mulighed for at hente ny inspiration til virksomheden med en engageret praktikant.

Det er gavnligt for arkitektfaget, at de studerende allerede tidligt i studiet får kendskab til praksis. Derfor har virksomheder mulighed for at få en arkitektstuderende fra 5. semester i tre ugers praktik i januar måned. Bachelorpraktikken er tidligere kendt som Juni-praktik.

725X442

Bachelorstuderende Siw Christensen sammen med entreprenør Olav de Linde under bachelorpraktik i 2015.

Hvorfor bachelorpraktik

Erfaringerne fra 2015, 2016 og 2017 og 2018 viser, at praktikken giver de bachelorstuderende indblik i fagets kompleksitet, og at de samtidig lærer at samarbejde på tværs af faggrupper og ikke mindst får erfaring med deres rolle og kompetencer i et team. De får også tidligt øjnene op for, hvor mange forskelligartede steder, man kan arbejde som arkitekt. Derfor inviterer vi virksomheder fra hele landet til et samarbejde om at introducere de bachelorstuderende til praksis.

Under praktikken tager den studerende del i dagligdagen i virksomheden ved at indgå i arbejdet med aktuelle projekter. Praktikanten kan løse mindre opgaver alt efter, hvad der passer den enkelte virksomhed.

Det mener praktikstederne

”Det er første gang, vi har praktikanter, men det er absolut noget, vi har fået lyst til at gentage.  Det er dejligt med den dynamik, som de unge kommer med. De kan også inspirere os.”
Rikke Martinussen, tegnestuen Mejeriet, praktikvært 2016

”Praktikken bidrager til, at de studerende på et tidligt tidspunkt i uddannelsen får en fornemmelse af fagets muligheder og får en brancheforståelse, som de ikke kan få på skolen.”
Lisa Sørensen, Projektleder i Bygningsstyrelsen, praktikvært 2016

”De har været gode til at kaste sig ud i opgaverne, og de har også bidraget med egne initiativer. Vi vil bestemt være klar til at tage imod praktikanter en anden gang.”
Mette Bjelke, Team Midtby, Aalborg Kommune, praktikvært 2016

Praktiksted, forløb og opgaver

De studerende skal opleve, at man som arkitekt kan arbejde mange forskellige steder – både inden for fagets og ift. geografisk placering. Praktikstedet kan derfor være en tegnestue, en kommune, boligforening, udvikler eller andet. Praktikstedet skal blot have en arkitekt tilknyttet, der kan vejlede den studerende.

Praktiksteder er forskellige, og vi lader det være op til det enkelte praktiksted at tilrettelægge forløbet. Nogle praktiksteder lader den studerende følge et projekt eller en bestemt person, andre arrangerer, at den studerende kommer rundt i forskellige afdelinger i virksomheden. Det er dog vigtigt, at den studerende oplever den mangfoldighed af opgaver, der løses, så de kan prøve sig selv i forskellige situationer. Eksempelvis kan praktikanten deltage i interne møder, møde brugere og bygherrer, løse mindre opgaver, skitsere eller projektere eller være med ude på en byggeplads eller lignende.

Tilmelding for virksomheder

Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en eller flere praktikpladser til bachelorstuderende, bedes du udfylde formularen på dette link.

Kontakt