Livet på tegnesalen

Sammenhold og videndeling - Læs om tegnesalen som omdrejningspunkt for arkitektuddannelsen

Som arkitektstuderende på Arkitektskolen Aarhus tilbringer du en stor del af uddannelsen på skolens tegnesale.

Uddannelsen er projektbaseret, og på tegnesalen modtager skolens studerende vejledning ved deres eget tegnebord. Feedback er derfor en integreret del af hverdagen. Det giver et tæt samarbejde både mellem underviser og studerende og de studerende imellem.

Feedback og fagligt miljø i top

I foråret 2017 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet det digitale vejledningsværktøj Uddannelseszoom, som er baseret på en studentertilfredshedsundersøgelse foretaget på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Undersøgelsen viser, at Arkitektskolen Aarhus, sammen med de andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner, får en meget positiv evaluering af undervisernes brug af feedback samt af det faglige miljø.

Tegnesal.800X534

Lasse Nielsen bliver vejledt af lektor Mads Tholstrup.

Tegnesal-3.800X533

Helya Ahmadi ved hendes tegnebord.

Tegnesal-2.800X533

Lektor Niels Nygaard vejleder ved tegnebordet.

Livet på tegnesalen

Undersøgelsen viser, at 88 % af deltagerne fra Arkitektskolen Aarhus mener, at underviserne er engagerede i undervisningen, og 79 % er enige i, at der er et godt fagligt miljø på skolen.

Lasse Nielsen og Helya Ahmadi går på første år på Arkitektskolen Aarhus, og de nikker genkendende til tallene. De er tilfredse med studielivet på tegnesalen og samarbejdet med underviserne, og fortæller:

“Der er en god stemning på tegnesalen. Her er vi alle nørder! Vi er ikke konkurrenter, men arbejder ofte i grupper og deler vores viden. Vi interesserer os oprigtigt for hinandens projekter. Og underviserne brænder virkelig for faget,” siger Lasse. Og Helya uddyber:

“Underviserne stiller flere spørgsmål, end de giver svar. Når vi har kritik, er det egentligt mere en diskussion om, hvordan projektet kan blive endnu bedre. Det er med til at forme os som arkitekter. Vi gennemgår en individuel udvikling, og det hjælper underviserne med til, snarere end at sige, hvad der er det rigtige. På gymnasiet analyserer man dét, andre laver, her analyserer vi vores eget arbejde.”

Vejledning er den vigtigste opgave

Tallene fra undersøgelsen viser, at 75 % mener, at underviserne på Arkitektskolen Aarhus er gode til at give brugbar feedback.

Netop dialogen mellem studerende og underviser er et kerneelement i uddannelsen i Aarhus. Lektor Niels Nygaard fortæller, at han betragter tegnebordsvejledningen som hans vigtigste opgave:

“Det er dér, man træder til som fagperson, og hvor der er mest på spil. Man siger ikke, hvad man synes om et projekt og gør ikke kvalitetsmæssig status.

De fleste studerende har en god arbejdsdisciplin, og når vi skaber en meningsfuld ramme, arbejder de meget selvstændigt. Den vigtigste motivation for de studerende er, at de får en følelse af, at de rent faktisk kan.

Tegnesal-1.800X533

Studerende på 1. år bygger et panoptikon.

Tegnesal.800X533

Et stille øjeblik på tegnesalen.

Kritikpåtegnesalen.800X533

Kritik på tegnesalen.

Fra kl. 9.00 til 00.00

Der er et godt socialt miljø på skolen! I hvert fald ifølge 91% af deltagerne i undersøgelsen. Og 77 % mener, at det sociale miljø øger deres motivation for at studere.

Lasse og Helyas oplevelse af det sociale og faglige miljø på Arkitektskolen Aarhus bekræfter tallene. Helya fortæller, at selvom tegnesalen er en arbejdsplads, har de fleste indrettet sig med planter og hygge. Lasse supplerer: “Jeg sidder her typisk fra kl. 9.00 til midnat. Men jeg brænder rigtig meget for studiet, så det giver mening for mig at være her så længe. Jeg har det sådan helt “øv”, når det bliver weekend, og jeg glæder mig til at komme igen mandag morgen.”

Også Niels Nygaard opfatter tegnesalen som et vigtigt omdrejningspunktet for uddannelsen, fordi arbejdslivet på tegnesalen mimer de professionelle. Han ser tegnesalen som et socialt læringsrum, hvor de studerende ikke er passive modtagere af viden. Tværtimod oplever han, at de studerende har en fælles refleksion over et givent projekt.

vejledning på tegnesal.800X533

Lektor Andriette Ahrenkiel vejleder på tegnesalen.

Rasmuspåtegnesal.800X499

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen.

Arbejde på tegnesalen.800X533

Intens koncentration.

Tegnesalens betydning for uddannelsen

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen mener, at en væsentlig grund til at de studerende giver positiv feedback på skolens faglige og sociale miljø er, at de kan dele ideer, udfordringer og kompetencer med hinanden på tegnesalen:

“Den tegnesalsforankrede undervisning, der praktiseres på skolen, tilbyder en række kvaliteter, som andre undervisningsformer har svært ved at levere. Og derfor er det også noget, vi insisterer på at bevare og udvikle.

Det er klart, at det koster penge, både til lokaler og undervisning, når vi tilbyder hver studerende en personlig arbejdsplads på tegnesalen, men effekten er markant.”

Rasmus Grønbæk Hansen oplever, at undervisningen på tegnesalen giver en mere ligeværdig dialog mellem underviser og studerende, fordi underviseren træder ind på tegnesalen, som helt tydeligt er de studerendes rum.

“Tegnesalens betydning for uddannelsen stopper ikke, når underviserne går hjem – tværtimod. Den uformelle læringssituation opstår helt automatisk blandt de studerende, og det er derfor, at det giver så meget mening rent fagligt, at de studerende arbejder på tegnesalen og ikke hjemme hos dem selv,” slutter han.