Rekordstor tilslutning til NORDMAK

I september 2018 startede 18 studerende på masteruddannelsen NORDMAK

I september 2018 startede 18 nye studerende på masteruddannelse NORDMAK – Nordisk Master for Arkitektonisk Kulturarv. Antallet af studerende er rekordstort denne gang og bekræfter hermed behovet for efteruddannelse i kulturarv i både Danmark og vores nordiske nabolande.

NORDMAK har base i Danmark, på Arkitektskolen Aarhus, men uddannelsen er tværnordisk og foregår i et tæt samarbejde med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto Universitetet i Helsinki og har undervisere og studerende fra hele Norden. NORDMAK uddannelsen foregår ved siden af kandidaternes fuldtidsarbejde. De nystartede masterstuderende afslutter uddannelsen i februar 2021. Du kan læse mere om NORDMAK her.

En af årets studieture gik til Sønderjylland til bl.a. Verdensarvsbyen Christiansfeld, hvor Brødremeninghedspræst Jørgen Bøytler viser rundt og fortæller om arbejdet med UNESCOS udpegning af byen samt den efterfølgende restaurering af menighedens bygninger. Resten af turen rundt i Sønderjylland gik til Gram Slot samt Koldinghus.

En af årets studieture gik til Sønderjylland til bl.a. Verdensarvsbyen Christiansfeld, hvor Brødremeninghedspræst Jørgen Bøytler viser rundt og fortæller om arbejdet med UNESCOS udpegning af byen samt den efterfølgende restaurering af menighedens bygninger. Resten af turen rundt i Sønderjylland gik til Gram Slot samt Koldinghus.

NORDMAK uddannelsens semestre består af otte sammenhængende undervisningsdage i starten af hvert semester, hvorefter resten af semesterarbejdet er skriftligt og foregår hjemme, både individuelt og i grupper via skype. I undervisningsugen er der varierede aktiviteter i form af forelæsninger, diskussionssessions, byggepladsbesøg, bygningsbesigtigelser, byvandringer og studieture.

 Restaureringsarkitekt og NORDMAK master Pernille Christensen viser rundt på Kunsten i Aalborg og fortæller om processor og udfordringer ved Tegnestuen ERIK’s restaurering den eneste Alvar Aalto bygning i Danmark.

Restaureringsarkitekt og NORDMAK master Pernille Christensen viser rundt på Kunsten i Aalborg og fortæller om processer og udfordringer ved Tegnestuen ERIK’s restaurering den eneste Alvar Aalto bygning i Danmark.

Efter fire gennemførte semestre, skal de studerende skrive en masterafhandling om et selvvalgt emne inden for fagfeltet.

foto tommestok 2

På NORDMAK undervises der også i proces og kommunikation ved konfliktmægler Mie Marcussen. Kulturarvsfeltet er i praksis komplekst og med mange interessenter indblandet. De studerende lærer at navigerer i processer samt at forstå og agere i konflikter. Her en samarbejdsøvelse på Utzon Centeret i Aalborg, der kræver tydelig ledelse og lydhørhed over for sine samarbejdspartnere.